Посетете ни
гр. София
Обадете ни се:
+359878884483
Пишете ни
contact@physioarthrobg.com
Работно време
Всеки ден

Във всички случаи на прилагане на масаж и/или физиотерапевтични процедури с лечебна цел, те трябва да са придружени с целенасочени упражнения, за да се затвърди положителният ефект.

Загубеното движение се възстановява чрез движение.

Затова е много важно упражненията да са неразделна съставка от комплексното лечение при всички случаи на ограничено движение в определена става, при мускулна слабост и др.

Физическите упражнения и елементи от отделните видове спорт, изпълнявани под формата на лечебна гимнастика, са не само укрепващо и профилактично, но и терапевтично средство при редица заболявания. Тя е доказала своето профилактично въздействие както при здрави, така и при хора с патология от най-различен характер.

Според патологията и възможностите на пациента, тя намира своето място като лечение или превенция на заболявания в неврологията, ортопедията, гинекологията, педиатриаята и други направления.

Във всички случаи на прилагане на масаж и/или физиотерапевтични процедури с лечебна цел, те трябва да са придружени с целенасочени упражнения, за да се затвърди положителният ефект.

Загубеното движение се възстановява чрез движение. Затова е много важно упражненията да са неразделна съставка от комплексното лечение при всички случаи на ограничено движение в определена става, при мускулна слабост и др.

Физическите упражнения и елементи от отделните видове спорт, изпълнявани под формата на лечебна гимнастика, са не само укрепващо и профилактично, но и терапевтично средство при редица заболявания. Тя е доказала своето профилактично въздействие както при здрави, така и при хора с патология от най-различен характер.

Според патологията и възможностите на пациента, тя намира своето място като лечение или превенция на заболявания в неврологията, ортопедията, гинекологията, педиатриаята и други направления.

 

 

Някои от положителните въздействия на лечебната гимнастика са:

  • Върху костно-свързочния апарат – подобрява калциево-фосфорната обмяна и правилното формиране на гръбначния стълб и гръдния кош, костите ставят по-здрави и издръжливи
  • Върху мускулатурата – увеличава двигателната активност и мускулната маса, предпазва мускулите от деформации
  • Върху сърдечно-съдовата система – увеличава броя на функциониращите капиляри в мускулите и физическата работоспособност, подобрява се честотата на пулса, обема на кръвта, работата на сърцето
  • Върху дихателната система – променя се дишането от диафрагмално към костално, увеличава жизнената вместимост, регулира дишането
  • Върху нервната система – образуват се условни рефлекси и двигателни навици, изпълняване на съзнателни движения и упражнения по команди
  • Върху целия организъм – укрепва имунната система, повишават се защитините сили, подобряват се функционалните възможности на всички системи, психо-емоционалния тонус, ускоряване на регенеративните процеси, повишаване или намаляване на мускулния тонус – според целта

Лечебната гимнастика може да се ползва както за предпазване от усложнения и оптимално възстановяване на нарушени функции вследствие на травма или заболяване, така и за подпомагане растежа и закаляването на младия организъм при деца и за придобиване и поддържане на физическа култура.